Gjennomslag for de ideelle sentrene for foreldre og barn

Publisert:

De fem ideelle foreldre- og barn sentrene sikres i statsbudsjettet full drift i 2017, med totalt 39 garanterte plasser. Midlene skal fordeles mellom Bufdir og Oslo kommune.

Familie med barn

- Vi har jobbet tett med medlemmene om denne saken og er svært glad for at det nå er presentert en løsning som gjør at de kan fortsette å gi et godt tilbud til sårbare barn og deres familien, sier direktør for Virke Ideell Inger Helene Venås.
 
De ideelle sentrene for foreldre og barn gir et kritisk viktig tilbud til de mest sårbare familiene vi har i landet. Deres mål er å hjelpe foreldre til å bli gode omsorgspersoner slik at familien kan forbli samlet. Med grepet som Stortinget her har gjort unngår vi at det  skapes uro rundt rammevilkårene for disse virksomhetene vil kunne gått utover kvaliteten i tilbudet.