Gjennomslag for gravferdsbransjen i Oslo

Publisert:

Etter at Virke tok opp kremasjonsavgiften med Byrådet og Bystyret i Oslo i 2014, begynte ballen å rulle. Nå har Virke Gravferd fått gjennomslag. Oslo bystyre har vedtatt å fjerne kremasjonsavgiften – på om lag 11 millioner kroner – med virkning fra 1.1.2016.

-Dette er svært gledelig og på høy tid i en multikulturell by som Oslo, sier Gunnar Hammersmark, direktør for Virke Gravferd.

-Begravelse er kostnadsfritt etter loven. Gravferdsloven definerer at alle har rett til fri grav til kiste. Så hvorfor skulle ikke kremasjon kostnadsfritt? spør Hammersmark. Han legger til at dette særlig er viktig mht likebehandling mellom kremasjon og begravelse.

-Pårørende står fritt til å velge fritt mellom disse gravferdsformene etter loven. Vi mener at det kan argumenteres for at disse gravferdsformene derfor også burde vært behandlet likt kostnadsmessig, sier Hammersmark.

Han legger til at valg av kremasjon eller begravelse begrunnes oftest i familiens tradisjoner. Enkelte religioner har normer for valg av gravferdsform. Muslimer begraver sine døde, mens hinduer velger kremasjon etc.