Gjennomslag for økt bruk av private IKT-leverandører

Publisert:

​Kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner har lyttet til våre medlemmers innspill på mange områder av stor betydning for en samlet leverandørnæring innen consulting og IKT-bransjen.

​Nylig la Regjeringen frem sin plan for hvordan de skal ta digitaliseringen av Norge videre, gjennom stortingsmeldingen om Digital Agenda. Virke er tilfreds med at det gjøres et tydelig poeng av at investeringer på området for IKT er blant de mest  lønnsomme infrastrukturinvesteringer man kan foreta. Dette betinget av riktig fokus på gevinstrealisering før, underveis og etter realisert prosjekt.

- Vi er fornøyd med at regjeringen viser vilje til å lytte til våre medlemmers innspill. Det viser at det nytter å stå sammen som en samlet bransje gjennom Virke Kunnskap og Teknologi.  Samtidig er vi opptatt av myndighetene forstår at store visjoner knyttet til teknologi og digitalisering forutsetter robuste selskaper som kan levere førsteklasses løsninger på komplekse utfordringer, sier direktør for Virke Kunnskap og Teknologi, Alisdair Munro.

Munro mener dette må ta form av at offentlig sektor viser vilje og evne til å bruke privat sektor for utvikling av løsningene som skal ta stat- og kommunesektoren videre inn i den digitale hverdagen.  Når regjeringen fra 1.januar 2017 innfører nøytral moms innen helsesektoren, og med dette sørger for at tjenesteutsetting sidestilles med egenproduksjon, er vi enda et skritt videre på veien mot en situasjon der offentlig sektor i større grad kan gjøre nytte av velfungerende leverandørmarkeder. For Virke representerer denne reformen en viktig seier vi har jobbet lenge for på vegne av våre medlemmer innen blant annet kunnskap- og teknologibransjene.

Les hele stortingsmeldingen om digital agenda her >>