Gjennomslag i Stortinget: 350-grensen på vei bort

Publisert:

Stortinget støtter Virke og ber regjeringen finne ut hvordan 350-grensen kan fjernes. Virke mener det er ingen tid å miste, og presser på for å få fjernet 350-grensen fra 1.1.2019.

I et vedtak i Stortinget 11. juni pålegges regjeringen å utrede fjerning av den avgiftsfrie grensen for netthandel i utlandet og legge frem sak for Stortinget i statsbudsjettet 8. oktober.

I vedtaket i innstillingen fra finanskomiteen heter det: «Stortinget ber regjeringen utrede fjerning av avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet med verdi under 350 kroner og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2019». Finansminister Siv Jensen sa i stortingsdebatten 11. juni at regjeringen vil følge opp vedtaket. Samtidig mobiliserer Fremskrittspartiet på sosiale medier for å beholde grensen. Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Helge André Njåstad sier på Facebook at det er et gode at varer under 350 kroner slipper gebyr, dvs Postens gebyr på 158 kroner. Posten kjemper på sin side mot å fjerne den avgiftsfrie grensen

Det blir med andre ord «showdown» på Stortinget om 350-grensen i statsbudsjettet som kommer 8. oktober. KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad, som sto bak forslaget som ble vedtatt i Stortinget, peker bl.a på hva andre nordiske land og EU har gjort. EU har moms fra første krone for grensekryssende netthandel internt i EU og har vedtatt fjerning av avgiftsfrie grenser utad innen 2021.

Sverige har allerede fjernet den avgiftsfrie grensen for all utenlandsk netthandel, og har innført et gebyr på 75 kroner for tollbehandling av pakker handlet på nettet i utlandet. Finland har på sin side fjernet gebyret helt dersom forbrukeren betaler mva på nettet. I Danmark er den avgiftsfrie grensen på netthandel fra land utenfor EU på 80 kroner. Det danske posten har et gebyr på 160 kroner, tilsvarende Postens gebyr i Norge. EUs maksgrense for avgiftsfri netthandel fra land utenfor EU er 22 euro, ca 180 kroner. Denne skal altså fjernes av alle EU-land innen 2021. Samtidig vil EU kreve at utenlandske nettselskaper som Amazon, Wish og Alibaba momsregistrerer seg for å selge varer til EU-borgere. 

Norge er ikke medlem av EU, og skatte- og avgiftspolitikk er ikke en del av EØS-avtalen, men Virke mener at netthandel er et indre markedsanliggende og at det er helt avgjørende for norske handelsbedrifters konkurranseevne at de har like vilkår som andre bedrifter i EU/EØS. 350-grensen er et samfunnsøkonomisk tapssluk for Norge i form av tapte arbeidsplasser og inntekter til statskassen, og Virke mener det ikke er grunn til å kaste bort tiden.    

Virke Handel har fått oppdaterte tall fra Norges Bank over nordmenns korttransaksjoner i utenlandske nettbutikker. Tall over nordmenns korttransaksjoner i utenlandske nettbutikker viser en økning på 281 pst i perioden 2011-2017. Til sammenligning øker nordmenns handel i norske nettbutikker i samme periode med 101 pst.

Andre fakta Virke Handel har hentet inn fra Toll, Posten og våre nordiske søsterorganisasjoner:

  • Kina: I 2017 mottok Posten totalt (alle formater) rundt 15 mill sendinger fra Kina, og snittvekten er rundt 170 gram. 96-98 % har en oppgitt verdi under 100 kroner. Fra Kina var veksten i pakker bestilt på nettet ca 75% i 2016 og ca 50% i 2017, ifølge Posten. Kina er i dag den desidert største eksportøren av nettvarer til Norge med en andel på 25 – 30 % av totalvolumet (alle formater). Litt forenklet er innholdet husholdningsartikler, klær og elektronikk, iflg Posten. Pakker fra Kina sendes ofte fritt for fraktkostnader som følge av subsidieringen gjennom FNs postavtale (UPU).
  • Ulovlige produkter: Tolletaten oppgir at de gjør mange beslag på legemidler/dopingmidler. For øvrig er det lite kontroll med ulovlige varer, f.eks giftstoffer  (som er forbudt i EU og Norge) i leketøy, tekstiler og kosmetikk, utover stikkprøver med mistenkelige avsendere. Det er stort søkelys på økt omfang av slike ulovlige varer, særlig fra Kina, i Sverige og Danmark, der forbrukermyndighetene har engasjert seg mot nettbutikker som ikke opplyser om/selger produkter med ulovlig innhold.
  • Miljø: Småpakkene som kommer fra Kina sendes primært med fly. Det betyr 20-30 ganger større klimautslipp pr pakke fra Kina enn ved å kjøpe samme varen i en norsk butikk (da er pakken kommet i container på båt).
  • Tolletaten opplyser at en stor andel varer bestilt på nettet fra utenlandsk nettbutikk er oppgitt med for lav verdi, særlig pakker fra Kina, og åpenbart motivert av å komme under 350-grensen for avgiftsfri innførsel.
  • Veksten i utenlandsk netthandel er stor i alle de nordiske landene.
  • Sverige har innført mva på all netthandel fra utlandet, fra første krone. Kontrollen med mva-betaling er skjerpet siden mars i år. Sverige har også fått store utenlandske nettselskaper som Wish til å mva-registrere seg for salg til svenske kunder. Wish er ikke mva-registrert til Norge og Danmark. Svenske PostNord tar 75 kr i ekspedisjonsgebyr
  • Danmark, som har 5,7 millioner innbyggere, hadde i 2017 et antall på 10 millioner sendinger fra Kina gjennom danske PostNord. Norge har 15 millioner sendinger gjennom Posten, noe som kan tyde på at den avgiftsfrie grensen virker sterkere i Norge enn i Danmark mht kjøp av småpakker, særlig fra Kina. Den danske avgiftsfrie grensen er 80 kr (DKK), mens den norske er 350 NOK. Danske PostNord tar for øvrig 160 kroner i gebyr, tilsvarende Posten i Norge, som tar 158.