Gledelig tilskudd til antidopingarbeid

Publisert:

Virke har fått innvilget 400 000 kroner i tilskudd til antidopingarbeid ved treningssentre. – Det er historisk, og en anerkjennelse av det arbeidet vi gjør, sier Anne Thidemann, direktør Virke Trening.

Tilskuddet kommer gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning ”Frivillig rusforebyggende tiltak – prosjekttilskudd”. Midlene skal brukes til å gi økonomisk støtte til treningssentre for å bli med i mobiliseringen mot doping, gjennom medlemskap i Antidoping Norge. Det er i dag en forutsetning at man har lisens fra disse for å kunne drive et godt og effektivt antidopingarbeid.
Mer samarbeid
I tilskuddsbrevet fra Helsedirektoratet står det at Virke, i tillegg til å kunne gi økonomisk støtte, også vil kunne se på andre arbeidsmetoder som kan fremme økt engasjement for temaet blant treningskjedene. Dette kan for eksempel være kursing eller direkte kommunikasjon med eiere og ansatte.
– Doping er et samfunnsproblem, og vi har lenge tatt vår del av ansvaret. Med dette tilskuddet vil vi kunne drive mer forebygging, og om nødvendig også kontroll, sier Thidemann.