Global handel på timeplanen

Publisert:

​Fellestiltakene LO-Virke og Handel og Kontor har lansert et nytt skoleprosjekt sammen med flere aktører i Norges sko- og tekstilbransjen.

​Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om global handel for elever i videregående skole. Dette betyr at skoleelever skal lære om global handel og hvorfor vi i Norge er avhengig av det, og spesielt hvordan dette utspiller seg i sko- og tekstilbransjen i dag.

Utover det teoretiske skal elevene fra Edvard Munch og Kongshavn Videregående skole oppleve hvordan teorien fungerer i praktiske sammenhenger.

Det er dette som gjør prosjektet unikt.

Det er en mangfoldig og bred samling av aktører som bidrar til å gjennomføre prosjektet, og vi er glad for å ha representasjon fra flere av Virkes medlemmer i sko- og tekstilbransjen inkludert av: Eurosko, H&M, Voice Norge, Varner Gruppen og Cubus, Moods of Norway og Princess.

Prosjektet er fortsatt i startfasen, hvor undervisningsmateriellet skal utvikles. Dette skal være klart til å implementere på Edvard Munch VGS og Kongshavn VGS til høsten. Skolene er essensielle i dette samarbeidet, og vi er veldig glad for det store engasjementet både lærere og elever på de to skolene har vist. Lanseringen av prosjektet, mandag 11. januar, var det første formelle skrittet i samarbeidet. Det var en dag fylt av gruppeaktiviteter og høy energi. Representasjon fra alle aktørene jobbet sammen og energien i rommet var til å ta og føle på. Et godt tegn for det som kommer.

Elevene er fremtiden. De er fremtidens ansatte, tillitsvalgte, bedriftsledere og forbrukere. Det er de som skal påvirke fremtiden. Målsetningen er at vi kan ha en fremtid hvor vi viderefører den verdiskapingen og velstandsveksten som skjer i sko- og tekstilindustrien i dag, samtidig som vi løser utfordringene.

Dette prosjektet handler om denne fremtiden. En fremtid hvor unge påvirker samfunnet til å bry seg om og å bidra til lønnsomhet ogetisk handel. Og en fremtid med bedre vilkår for de som produserer tekstiler, sko og klær.

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med .