God deltakelse på Virke Regnskaps første medlemsmøte

Virke Regnskap hadde sitt første medlemsmøte mandag 18. juni 2012. Det var i alt 60 deltagere, hvorav nesten 40 fra hele landet via videokonferanse. Møtet åpnet med at Alisdair Munro, direktør for Kunnskap og teknologi-medlemmen i Virke, fortalte kort om at Virke ønsker å satse på regnskapsbransjen og bygge opp en møteplass for dem hvor HR og personalledelse skal være kjernepunktet.