God høst for byggevarehandelen i 3.tertial 2014

Publisert:

Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser en omsetningsvekst på 4,1 prosent for 3.tertial 2014.

Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen viser at omsetningen steg med 4,1 prosent i perioden september – desember sammenlignet med samme periode året før. Størst vekst var det i proffmarkedet med en omsetningsvekst på 5,0 prosent. Privatmarkedet hadde også vekst, men noe lavere med 2,8 prosent målt mot 3.tertial 2013.

Ved å sammenligne tertial mot tertial utjevnes effekten av bevegelige helligdager med påfølgende konsekvenser for antall omsetningsdager for byggevarehandelen.


- Etter en sterk omsetningsvekst 1.tertial, etterfulgt av et svakt 2. tertial er det nå gledelig å se at byggevarehandelen igjen har tatt seg opp gjennom høstmånedene. Særlig landets tre nordligste fylker kan vise til meget gode vekstrater i 3. tertial. Det er også gode dager for proffsegmentet som hadde en vekst på 5.0 prosent i samme periode. Med de høyeste salgstallene siden før finanskrisen, antas markedet for brukte boliger å være medvirkende årsak til at veksten har vært såpass god, da salg av brukte boliger gir en naturlig oppsving i ROT-markedet(rehabilitering, oppussing og tilbygg). Dette er noe byggevarehandelen nå kan høste frukter av. Fortsetter den positive trenden i boligmarkedet ser vi ingen grunn til at de gode tallene er et midlertidig blaff, sier Bengt Herning.


Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ti av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.