God trend tross nullvekst

Publisert:

Omsetningen for byggevarehandelen i oktober viste en vekst på 2,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det gir en omsetning hittil i år på 0,2 prosent.

Proffomsetningen i oktober gikk opp med 2,5 prosent, mens privatomsetningen gikk opp med 2,4 prosent, sammenlignet med fjoråret. Oktober fulgte dermed trenden fra årets ni første måneder ved at salget til proff- og privatmarkedet har utviklet seg noenlunde likt.

- 2013 begynte med en relativt kraftig nedtur for byggevarehandelen, som man ikke vil kunne ta igjen i år. Men aktivitetsnivået har tatt seg opp, og er generelt sett høyt. 2013 vil derfor likevel bli et brukbart år for mange aktører i byggevarehandelen, sier direktør for Virke Byggevarehandel, Bengt Herning.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. De baserer seg på omsetningstallene for ni av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.