God veileder om offentlige anskaffelser

Publisert:

Endelig er veilederen i offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester ute. - Vi er godt fornøyd med at det i veilederen er et tydelig ønske om å utnytte handlingsrommet for å ivareta ideelle. Vi ser også klare spor av våre innspill, sier en fornøyd bransjedirektør i Virke Ideell Inger Helene Venås.

Smilende dame
Direktør for Virke Ideell, Inger Helene Venås, er fornøyd med den nye veilederen

Endelig er veilederen i offentlige anskaffelser av helse- og sosialtjenester ute. - Vi er godt fornøyd med at det i veilederen er et tydelig ønske om å utnytte handlingsrommet for å ivareta ideelle. Vi ser også klare spor av våre innspill, sier en fornøyd bransjedirektør i Virke Ideell Inger Helene Venås.

Det store spørsmålet har blant annet handlet om anledningen til å reservere anbud kun for ideelle. Veilederen slår blant annet fast at konkurranser kan rettes direkte til ideelle dersom kontrakten gjelder utøvelse av offentlig myndighet. Difi peker på barnevern, på noen typer tjenester for psykisk helsevern, TSB i spesialisthelsetjenesten, og på sykehjem for kommunalt nivå. Det siste er nytt i forhold til tidligere bruk av denne bestemmelsen. Det er så nytt at det vises det til at ESA ser på spørsmålet om myndighetsutøvelse i en anskaffelse fra Oslo. Virke følger denne saken og har forventing om at saken lander i tråd med Difis konklusjoner. I tillegg peker veilederen også på andre handlingsrom for å reservere konkurranser for ideelle.

Det er også positivt å se hvor detaljert man kan vekte kvalitative forhold i en utlysning, Særtrekkene ved helse- og sosialtjenester er mange, og det listens om en rekke forhold som vil kunne treffe ideell sektor i en stor grad også ved en åpen konkurranse.

Virke-advokatene Anita Sundal og Anders Aasland Kittilsen har deltatt i Difis referansegruppe under utformingen.

Les vårt faktanotat HER.