Delingsøkonomi i reiselivet – kommet for å bli

Publisert:

Delingsøkonomiutvalget har sett nærmere på hvordan den såkalte delingsøkonomien påvirker reiselivsnæringen og har kommet med forslag til lovendringer.

Rettferdige spilleregler

Gjennom plattformer som AirBnB har det blitt mye lettere å leie ut eget hjem og bolig til andre privatpersoner. Det gir større mangfold og hardere konkurranse i overnattingsmarkedet.

Nå utgjør omsetningen til digitale plattformer som tilrettelegger for privat kortidsutleie under 2 % av hotellenes losjiinntekter. Det har vært en betydelig vekst i antall overnatting de siste årene, og veksten vil sannsynligvis øke fremover slik at plattformenes markedsandeler vil øke. Derfor er det viktig at det er lett for aktørene i delingsøkonomien å handle rett, og at den tradisjonelle reiselivsnæringen opplever at det er rettferdige spilleregler for konkurransen.

– God skatteinnkrevinger et av de viktigste punktene for å sikre like vilkår mellom gamle og nye aktører. Det er derfor veldig positivt at det foreslås obligatorisk skatterapportering fra plattformene, sier direktør for Virke Reise Norge, Line Endresen Normann.

Forslagene som kan påvirke fremtidens reiseliv

Delingsøkonomiutvalget er helt tydelige på at regelverket må være generelt og teknologinøytralt, og foreslår også en del tiltak som kan gjøres uten regelendringer. Dette er i samsvar med Virkes anbefalinger.

I tillegg er disse fem forslagene og vurderingene spesielt relevante for reiselivet:

  • Politikerne bør innføre en rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer
  • Den enkelte kommunen må vurdere HMS-regelverk og praktiseringen av det i lys av utviklingen på markedet for privat kortidsutleie.
  • Politikerne bør vurdere å gi SSB hjemmel til å innhente statistikk fra delingsplattformene.
  • Det foreligger ikke grunnlag for å innføre utleiebegrensende tiltak av boligpolitiske hensyn i Norge.
  • Politikerne bør fjerne skattefradrag for korttidsutleie av egen bolig.

Du kan lese hele rapporten her