Grande holder ord – regjeringen ligger likevel langt etter på film

Publisert:

Kulturminister Trine Skei Grande holder ord og retter opp igjen det uforståelige kuttet til filmfondet for norsk film, TV og spill på 16 millioner kroner fra før jul. Likevel ligger regjeringen 18 millioner under nivået fra 2016, noe som gir én færre norsk storfilm hvert år.

- Det er flott og forventa at regjeringen retter opp det Trine Skei Grande før jul kalte et arbeidsuhell da de kuttet 16 millioner av filmfondet, sier Torbjørn Urfjell, direktør i Virke Produsentforeningen.

Virke Produsentforeningen har gått gjennom bevilgningene til utvikling. Etter at Solberg-regjeringen overtok har regjeringens innsats for norsk film blitt redusert med 54 millioner kroner eller 12%.

- På tross av at regjeringen retter opp sitt arbeidsuhell fra før jul, så har den behandla norsk film som salderingspost fra den gikk på i 2013. Vi ser at innsatsen til norsk film er redusert med 12 % etter at Solberg-regjeringen tok over, sier Urfjell.

Bare fra 2016 til nå er det redusert 18 millioner kroner, noe som tilsvarer en film i kategorien Kongens nei eller Askeladden – I Dovregubbens hall, et kutt som har virkning i Norsk Filminstitutts praksis i år. Alternativt kunne støtte til alle norske TV-dramaer eller alle norske dataspill kuttes, mens kuttene altså i dag merkes på den markedsrettede spillefilmen, noe som igjen svekker tilbudet til publikum.

Virke Produsentforeningen merker seg også at regjeringen vurderer om insentivordningen for film skal justeres for å treffe formålet sitt bedre, og er skuffet over at regjeringen ikke går videre med å endre ordningen til en mer forutsigbar regelstyrt ordning.