Graveforskriften

Publisert:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterte 6. juni et forslag til nasjonalt graveregelverk for blant annet bredbåndskabler og kraftledninger. Forslaget innebærer endringer i ledningsforskriften - også kjent som "graveforskriften".

Alisdair Munro
Alisdair Munro, Direktør kunnskap og teknologi i Virke

- Virke er positiv til at Regjeringen ønsker å gjøre det enklere og billigere å legge bredbånd i hele landet. Det nye forslaget vil bidra til økt digitalisering av Norge og mer forutsigbare rammebetingelser for alle ledningsaktører», sier Alisdair Munro, Direktør kunnskap og teknologi.

Gravekostnadene utgjør gjerne 70–80 prosent av kostnadene for fremføring av bredbånd. Det har vært ulike regler og kostnader for å legge ned bredbånd under vegstrekninger i ulike kommuner.

- Det blir nå mer like regler for etablering av ledninger i offentlig veg i hele landet, noe ledningsbransjene har etterspurt i mange år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Dagens regime har gjort det både unødvendig byråkratisk, tidkrevende og dyrt å bygge ut bredbånd. Det nye forslaget vil gi lavere kostnader og større forutsigbarhet, og dette er viktig for at private fremdeles skal investere og opprettholde Norge som en av verdens beste bredbåndsnasjoner, sier Øyvind Husby, Styreleder for Virke IKT (og Direktør for Samfunnskontakt, Get TDC).

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sa at god nettilgang er viktig for innbyggere og næringsliv i hele landet og at når vi digitaliserer stadig flere offentlige tjenester blir tilgang til bredbånd viktigere.

- Digitale tjenester gir en enklere hverdag for mange, men da må også tilgangen til nett være god – og derfor er forslaget fra Sanner og Solvik-Olsen viktig, sier Munro.