Gravide frarådes å reise til Thailand og Filippinene

Publisert:

​Folkehelseinstituttet fraråder gravide å reise til Thailand og Filippinene. Personer som har oppholdt seg der bør ta forhåndsregler etter hjemkomst. Årsaken er økt antall rapporterte tilfeller av zikavirus.

​Mens zikaviruset nylig ble introdusert på det amerikanske kontinentet og har resultert i en uoversiktlig utbruddssituasjon med antatt høy smitterisiko, er de asiatiske landene regnet som endemiske områder, det vil si at viruset har vært til stede i mange år. Mange innbyggere er dermed immune mot sykdommen og sprer følgelig ikke viruset.

De seneste ukene har det imidlertid blitt rapportert en økning i antall zikatilfeller i Thailand og Filippinene. Flere land har dessuten meldt om zikafeber hos reisende som har oppholdt seg i Sørøst-Asia.

– Økningen kan skyldes endringer i overvåkingen av zikafeber i disse områdene og økt testaktivitet, men den kan også gjenspeile en økende forekomst av zikavirus og dermed økt risiko for å bli smittet, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Norske helsemyndigheter nye råd for reisende til Thailand og Filippinene er basert på foreliggende opplysninger om rapportert forekomst av sykdommen. I tillegg har man valgt en føre-var-holdning ettersom zikasituasjonen er uklar. Flere andre lands helsemyndigheter (blant annet i USA, Storbritannia og Australia) fraråder eller råder nå gravide til utsette ikke-viktige reiser til enkelte land i Sørøst-Asia.

Folkehelseinstituttet følger situasjonen nøye og kan endre sine reiseråd også for andre områder dersom situasjonen skulle endre seg. For ytterligere informasjon, les mer her >>