Grei juli for byggevarehandelen

Publisert:

​ Omsetningen for byggevarehandelen i juli viste en vekst på 5,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Med en handledag mer i juli i år, er dette ikke mer enn hva man må kunne forvente. Omsetningen i juni gikk tilbake 0,8 prosent sammenlignet med fjoråret og hadde en handledag mindre enn samme måned i fjor.

​Hittil i år har byggevarehandelen hatt en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med fjoråret. Nedgangen er noenlunde jevnt fordelt mellom privatmarkedet (2 prosent) og proffmarkedet (1,2 prosent).

- Byggevarehandelen har hatt svak vekst i omsetningen i årets syv første måneder, men en positiv utvikling de siste månedene. Handelen opplevde et særlig svakt første kvartal som man ikke vil greie å ta igjen i løpet av året. Vi ser derfor at omsetningsveksten for året som helhet vil ende langt svakere enn fjoråret, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel.

Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ni av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen.