Alt om grensehandel

Grensehandelen stiger jevnlig, og går direkte utover norske arbeidsplasser. Virke jobber for et likere avgiftsnivå mellom Norge og våre naboland.

Hvor mye grensehandler vi?

Nordmenn handlet for 13,8 milliarder kroner på dagsturer til utlandet i 2016. Siden da, har grensehandelen steget jevnt og trutt.

En betydelig del av grensehandelen er dagligvarer. I 2016 grensehandlet vi dagligvarer for 9,6 milliarder kroner – med andre ord legger vi igjen flere dagligvarekroner i Sverige, enn hele omsetningen til Bunnpris. I tillegg til grensehandelen som gjøres på dagsturer til utlandet, kommer den stadig økende digitale grensehandelen, der nordmenn handler dagligvarer på nett fra utenlandske aktører.

Hva fører grensehandel til?

Grensehandelen går ut over hele norsk matverdikjede; fra bønder, til matprodusenter og butikker. Dette går direkte ut over norske arbeidsplasser, i tillegg til at staten mister inntektene fra avgifter på varene som kjøpes.

Virke jobber for en harmonisering av avgiftsnivået mellom Norge og våre naboland, og en avvikling av konkurransevridende avgifter som grunnavgift på engangsemballasje. Vi jobber i tillegg for like konkurransevilkår for norske og utenlandske nettaktører.

Det er behov for en gjennomgang av rammevilkår og avgifter som kan redusere grensehandelen.