Grensehandel

Norsk grensehandel utgjør snart 12 milliarder kroner, hvorav 8 milliarder kan tilskrives handel med dagligvarer. Det tilsvarer fem prosent av total omsetning i norsk dagligvarehandel. Virke frykter en enda sterkere vekst i grensehandelen dersom vi i Norge øker tollbarrierene og avgiftene ytterligere på grensehandelsutsatte varer.

Norsk matsektor - effekten av grensehandel

Effekten av grensehandelen er også viktig for norsk matsektor som helhet. For norsk matsektor dreier konsekvensene av grensehandelen seg om redusert butikktetthet, redusert aktivitet og sysselsetting på norsk side, mens staten får reduserte offentlige inntekter fra avgifter. Mellom alle land foregår det en viss grensehandel. Den særnorske høye grensehandelen har imidlertid uheldige konsekvenser for en hel verdikjede, som tydeliggjør behov for endringer i politikkutformingen.

Virke ønsker å jobbe for en harmonisering av avgiftsnivået mellom Norge og våre naboland, og en avvikling av konkurransevridende avgifter som grunnavgiften. Virke mener det er behov for en gjennomgang av hvordan grensehandelen kan reduseres.

Hvorfor grensehandler vi?

Den store grensehandelen skyldes åpenbart forskjeller i pris- og kostnadsnivå mellom Norge og Sverige, samt tidvis forskjeller i valutakurs. Men den skyldes like åpenbart forskjeller i landbruks- og avgiftspolitikk. Det er særlig landbruksvarer som i Norge er skjermet av høy toll og mat- og drikkevarer som har høye avgifter som er mest utsatt for grensehandel. Disse varene fungerer også som lokkevarer, det vil si at mange fyller opp handlekurven også med andre varer når de drar over grensen for å handle varer som kjøtt, ost og drikkevarer.

Statistikk

SSB - Stadig økning i grensehandel

Rapporter

Link til NILF-rapport

Høringsuttalelser

Tidligere nyhetssaker