Grensehandelen stiger

Publisert:

​ Grensehandelen øker igjen, i følge ferske tall fra SSB. Nordmenn handlet for 14,1 milliarder i grensehandel i 2015. Dette er 2 prosent mer enn i 2014.

​- Svak kronekurs og svært hard konkurranse i dagligvaresektoren har nok fortsatt en kjørende effekt på grensehandelen, sier Ingvill Størksen, direktør for dagligvare i Virke. - Tross dette ser vi igjen en økende tendens, selv om tidsbruk og drivstoffkostnader er del av regnestykket når folk velger å reise over grensen for å handle.

Grensehandelen utgjør en betydelig del av det norske dagligvaremarkedet. Til sammenligning utgjorde grensehandelen av dagligvarer i 2014 mer enn omsetningen til Bunnpris!

- Grensehandelen er dyr både for norske arbeidsplasser og statskassen. Anslag fra 2011 viser at Norge taper rundt 10 000 arbeidsplasser på dette, i tillegg til at vi går glipp av 2.4 milliarder i inntekter til statskassen. Det har vi ikke råd til i en tid hvor arbeidsledigheten øker, slår Størksen fast.

- Regjeringen bør ta dette på største alvor inn i budsjettforhandlingene, fortsetter hun. De særnorske avgiftene må reduseres. Noe annet blir for dyrt, avslutter Størksen.