Grunnavgiften for drikkevareemballasje erstattes ikke med grønn løsning

Publisert:

– Det er skuffende at regjeringen vender tommelen ned for å legge om avgiften på drikkevareemballasje med en materialavgift som gir reelle miljøincentiver, sier direktør for Virke Dagligvare, Ingvill Størksen.

Dagens avgift gir ingen incentiver til å velge miljøvennlig emballasje, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare

Regjeringen skulle ifølge budsjettavtalen med KrF og Venstre i fjor følge opp saken. 

– Saken må tilbake til tegnebordet, og bruk av resirkulert materiale må med i vurderingen. Bransjens forslag er tydelig på at økt bruk av resirkulert materiale i drikkevareemballasje av plast og metall vil gi betydelig reduksjon i klimagassutslipp, sier Størksen. 

Miljøeffekten ved bruk av resirkulert materiale støttes også av Miljødirektoratet. Størksen er derfor overrasket over at regjeringens omtale av saken er begrenset til grad av fossilt innhold i emballasjen.

– Dagens avgift på drikkevareemballasje gir ikke incentiv til grønnere adferd. Avgiften er en overlevning fra en tid da vi ikke hadde gjenvinning av drikkevareemballasje, sier hun. 

Avgiften trekker inn 1,7 milliarder kroner til statskassen fra drikkevarebransjen uten å ha noen miljøeffekt. Den gjør drikkevarer produsert i Norge dyrere enn i våre naboland og medvirker sterkt til den store grensehandelen i Sverige.

– Derfor er det viktig å erstatte grunnavgiften på drikkevareemballasje med en avgift som fremmer miljøomstilling. Vi har hatt et svært godt samarbeid med myndighetene når det gjelder handelens posefond, som vil bidra til betydelige miljøgevinster. Vi har fortsatt tro på en god miljøløsning når det gjelder drikkevareemballasje. Det forutsetter at avgjørelsen tas på et bedre grunnlag enn det som fremkommer i dagens budsjett, sier Størksen.

– I fjor høst fikk vi gjennomslag hos Stortingets miljøpolitikere, som ba regjeringen utrede en materialavgift, differensiert på fossil og resirkulert materiale, som en erstatning for dagens emballasjeavgift. Vi er skuffet over at regjeringen ikke følger opp, og vil ta opp saken i Stortinget, avslutter Størksen.