Handel skaper utvikling

Publisert:

​ Utviklingshjelp handler ikke bare om mange bistandskroner. OECD påpeker i sin gjennomgang av norsk bistand betydningen av å målrette bistanden mer og å satse på handel og næringsutvikling. – Det er vi helt enig i. At handel skaper utvikling er godt dokumentert, og Norge bør styrke handelssamarbeidet særlig med utvalgte land i Afrika, sier direktør for handel i Virke, Thomas Angell.

I rapporten understreker OECD betydningen av handel og næringsvirksomhet for å skape utvikling.

– Ingen land har fått til kraftig reduksjon av fattigdom uten næringsutvikling og handel. Enigheten på WTO-møtet på Bali gir håp om at fattige land kan delta mer i verdenshandelen. Det bør Norge bidra til, men vi må gjøre mer bilateralt også, sier Angell.

Han viser til at Virke har bidratt til å styrke handelssamarbeidet med blant annet Kenya, Tanzania og Uganda, og vil styrke landbrukssamarbeidet med Namibia. Virke deltar også aktivt i næringsutvikling og handelssamarbeid i Sørøst-Asia, Sør-Amerika.

Les mer om OECDs evaluering.