Handelen får endelig sin stortingsmelding

Publisert:

Virke har endelig fått gjennomslag for at det skal lages en stortingsmelding for næringen som ansetter flest i privat sektor – varehandelen.

Vibeke Hammer Madsen
En enstemmig næringskomite har gått inn for å utrede handelens utfordringer for fremtiden - en strålende nyhet, mener Vibeke Hammer Madsen.

– Dette er strålende nyheter for alle som driver med handel i Norge, og ikke minst alle som er ansatt i en handelsbedrift. Politikerne sender et tydelig signal om at de vil satse på dem, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

Å få på plass en stortingsmelding for handelen, Norges største private sysselsetter, har vært høyt på prioriteringslisten hennes i lang tid. Nå har arbeidet båret frukter - en enstemmig næringskomité på Stortinget har gått inn for dette. 

– Næringen står overfor store endringer i tiden fremover, blant annet på grunn av digitalisering, stadig økte forbrukerkrav og konkurranse fra utenlandsk netthandel. For å løse disse utfordringene, og samtidig bidra til at handelen fortsatt kan være en åpen og inkluderende arbeidsplass, trenger vi kunnskap, sier Madsen.

– Derfor er det så bra at også våre folkevalgte anerkjenner den store betydningen de 370.000 varehandelsansatte har for samfunnet. Gjennom en stortingsmelding kan vi skaffe oss den nødvendige kunnskapen til å sikre gode rammevilkår også i fremtiden.