Har du dårlige erfaringer knyttet til offentlige anskaffelsesprosesser?

Publisert:

​Det er viktig at offentlig sektor foretar sine anskaffelser på en måte som fremmer både myndighetenes og leverandørenes interesser.  Dessverre mottar vi jevnlig rapporter om at det motsatte er tilfellet fra våre medlemmer. 

Mange opplever at offentlige virksomheter mangler grunnleggende innkjøpskompetanse. Likeledes er det slik at offentlige anbudsprosesser altfor sjelden tar hensyn til at kjøp av IKT og rådgivningstjenester innebærer noe annet enn anskaffelser av mer standardiserte tjenester fra andre bransjer. Ofte er dialog med leverandørmarkedet i forkant av større planlagte anskaffelsesprosesser fraværende. Resultatet blir dårlige innkjøp som innebærer høy risiko for aktuelle leverandører.  Den ensidige vektleggingen av pris som utvelgelseskriterium bekymrer også.

Fra vår side er vi svært opptatt av å bidra til at det offentlige gjennomfører profesjonelle anskaffelsesprosesser som balanserer forholdet mellom oppdragsgiver og oppdragstaker på en måte som begge parter er tjent med. Vi har derfor vært en viktig påvirkningskraft i møte med den nye loven om offentlige anskaffelser som er like rundt hjørnet. Likeledes er vi opptatt av å se på hvordan vi kan bidra til at loven praktiseres på en best mulig måte.

Dersom du har eksempler, innspill eller annet som kan være til nytte i vårt videre arbeid knyttet til dette, hører vi gjerne fra deg.  Ta kontakt med Virkes direktør Alisdair Munro per telefon eller e-post.

Samtidig minner vi om at en ny lov om offentlig anskaffelser er på vei. Stortinget forhandler i disse dager om en ny lov som skal gjøre det enklere for brukere å forholde seg til regelverket. Straks nytt regelverk er på plass vil Virke invitere til frokostmøter der vi informerer om de viktigste endringene i anskaffelsesregelverket.  Følg med på våre hjemmesider og vårt nyhetsbrev for mer informasjon.