Helse- og omsorgsdepartementet henter budsjettmidler fra apotekene

Publisert:

Det er med skuffelse vi kan slå fast at HOD opprettholder forslaget om kutt i trinnprisene for Simvastatin i forslag til statsbudsjett fremlagt i dag.

Dette til tross for at forslaget ikke er tilstrekkelig utredet og ikke er vurdert i et helhetsperspektiv på omsetning av legemidler.

Den foreslåtte prisreduksjonen på 40 prosent fører til at apotekene i gjennomsnitt vil miste 100.000 i avanse. Dette skader apotekenes evne til å utfylle sin rolle i helsetjenesten.
Høringsprosessen var pro forma, all den tid HOD besluttet å kutte prisene uten tilstrekkelig utredning for å rekke å få innsparingene med i dagens budsjettforslag. Ekstra ille er det når departementet ikke tar hensyn til høringsuttalelsene, hvor kun 1 av 37 var positive til forslaget.