Helsedirektoratet med ny rapport om fysisk aktivitet

Publisert:

Helsedirektoratet la nylig fram en rapport kalt "Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet. Innspill til departementets videre arbeid for økt fysisk aktivitet og redusert inaktivitet i befolkningen.

Rapporten er ment å gi innsikt i hva som oppfattes som viktige utfordringer og innsatsområder innen området fysisk aktivitet i årene framover.

Virke Trening mener at endelig har treningssenterbransjen fått sin rettmessige plass i et dokument som omhandler tilbud og fysisk aktivitet i Norge. Fjerning av skatt på trening er i rapporten vurdert som et virkemiddel for å få flere aktive.