Hensikt og mandat

Publisert:

Foreningen skal

 • være et bransjefelleskap og talerør for virksomheter i Norge som har consulting som primære forretningsområde
 • samle consultingvirksomhetene i Norge og således skape en slagkraftig organisasjon for medlemmene
 • primært favne virksomheter innen det som kan defineres som  management consulting og strategisk IKT-rådgivning
 • påvirke politikk og retningslinjer for kjøp av konsulenttjenester innen offentlig og privat sektor
 • synliggjøre bransjens bidrag/verdiskaping i samfunnet
 • skape gode muligheter/rammevilkår for bransjen  
 • jobbe for at bransjen har en sterkposisjon og omdømme i samfunnet
 • være et aktivt talerør på vegne av bransjen
 • være høringspart i alle samfunns- og næringssaker av betydning for consultingbransjen
 • skal samle inn, bearbeide og utnytte bransjeinfo/data
 • posisjonere consulting som en profesjon
 • bidra til godt lederskap i norsk næringsliv og offentlig sektor