Her er den nye familie- og kulturkomiteen på Stortinget

Publisert:

Stortingets nye familie- og kulturkomité er på plass. Komiteen ledes av høyrepolitiker Tone Wilhelmsen Trøen.

Dame som smiler
Tone Wilhelmsen Trøen

I forbindelse med utnevningen uttalte Tone W. Trøen til Eidsvoll Ullensaker Blad:

- Det var idrett og kultur som gjorde at jeg engasjerte meg i politikken for 30 år siden. Og nå skal jeg lede en komité som får dette som ett av sine viktigste områder. Det blir kjempespennende.

Med seg fra Høyre får hun Tage Pettersen og Marianne Haukland. Tage Pettersen brenner for frivilligheten og har selv brukt mye tid på frivillighet generelt og idrett spesielt. Marianne Haukland har sin første periode på Stortinget og hadde selv et ønske om å komme inn i familie- og kulturkomiteen. Hun er opptatt av å sikre alle en god oppvekst og er opptatt av frivillighet, idretts- og kultursatsing.

Arbeiderpartiets kulturfraksjon ledes av deres kulturpolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen, som er en rutinert kulturpolitiker, som har sittet i komiteen siden 2015. Arbeiderpartiet har blant annet frontet at én prosent av statsbudsjettet til kultur er et virkemiddel for å nå målene og at tatt til orde for blant annet kunstnerøkonomireform, videreutvikling av filmincentivordningen til å bli mer forutsigbar og gratis inngang på museer for alle under 18 år. Med seg fra Arbeiderpartiet får hun Kari Henriksen og Masud Gharahkhani.


KrFs Geir Bekkevold fortsetter i komiteen etter å ha sittet som første nestleder i perioden 2013- 2017. Det frie feltet, frivilligheten og kunstnernes kår har vært viktige saker for ham. På spørsmål om hvordan Staten kan legge til rette for vekst og utvikling på kulturlivets egne premisser, uttalte han til Morgenbladet tidligere i år:

- Dette betyr mer til grunnstøtte til drift, slik at kulturlivet selv kan bestemme hvordan man vil utvikle organisasjonen. I stedet for prosjektstøtte, som ofte er styrt av politiske visjoner.

Senterpartiet blir nå representert i familie- og kulturkomiteen, med mangeårig journalist og prosjektleder i NRK, Åslaug Sem-Jacobsen. Hun er opptatt av likestilling og å løfte kulturens plass i samfunnet.

Kulturkomiteen får også med seg en av de aller yngste på tinget, Freddy André Øvstegård fra SV, som har vært nestleder i Sosialistisk Ungdom siden 2016. FrPs medlemmer av komiteen er tidligere sosialbyråd i Bergen, Silje Hjemdal og Morten Wold, som tidligere har vært engasjert i idrettspolitikken.

Terje Breivik fra Venstre er valgt inn i familie- og kulturkomiteen i tillegg til finanskomiteen der han også har sittet i forrige periode.

Her kan du laste ned oversikt over komiteens medlemmer og kontaktinfo