Høring: Kvalitetskrav for barnevern

Publisert:

Virke er positiv til at Bufdir har utarbeidet retningslinjer med presisering av kvalitetskrav for barnevern/atferdsinstitusjoner.