Høring: Ny standardkontrakt for callsentertjenester

Publisert:

​Tirsdag 15. oktober er det åpen høring om ny NS 8436, Alminnelige kontraktbestemmelser for callsentertjenester.

​Høringen finner sted i Håndverkern Konferansesenter, Rosenkrantz gate 7 i Oslo Sentrum.

Forslagene er utarbeidet og anbefalt sendt ut til høring av en komité i regi av Standard Norge, og høringskommentarene vil bli behandlet av komiteen.

Komiteens medlemmer har vært:

  • Stein Johnsen, Virke, komitéleder
  • Trude Matsen, Bonnier Publications International AS
  • Sverre Strøm Torjuul, Directe Response Services AS
  • Therese Fevang, Nordma
  • John-Arne Martinsen, ProffCom AS
  • Espen Thomming, TelePerformance Norge AS
  • Jørgen Birkeland, Standard Norge, komitésekretær

Høringsdokumentene finner du her.