Høring om digital agenda

Publisert:

Virke mener at det utvikles for mange lokale IKT-systemer av store IKT-enheter i de offentlige etatene, systemer som ikke snakker godt sammen og som blir dyrt å videreutvikle. Dette må koordineres bedre, sier Virke i dagens høring om regjeringens digitale agenda i Stortingets næringskomité.

Virke tar opp digitalisering og utvikling av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren, standardisering, bredbåndsutvikling, frigjøring av offentlige data og sentralisering av innrapportering i høringen om Digital agenda.

Virkes brev til Næringskomiteen kan du lese her.