Høring om søndagsåpne butikker

Publisert:

​ Virke Dagligvare mener forslaget om full adgang til søndagsåpent butikker vil ha vidtrekkende konsekvenser for hele det norske samfunnet. I den grad forslaget omhandler mulige konsekvenser, er disse svært skjønnsmessige og av typen "Konsekvensene vil vise seg etter hvert ".

Etter Virke Dagligvares mening, er dette både oppsiktsvekkende, kunnskaps- og ansvarsløst. Vi støtter derfor kravet fra Virke om å trekke høringsnotatet tilbake. Vi mener at det i forkant av et forslag burde vært gjennomført en grundig utredning og dette i dialog og samarbeid med næringslivet og partene i arbeidslivet for å finne en balansert og god løsning. 

Virke Dagligvare har utdypet våre synspunkt på søndagsåpent når det gjelder valgfrihet, næringsøkonomisk effekt, distriktsmessige konsekvenser, konsekvenser for butikkeiere og ansatte, klima og grensehandel.

Les hele høringssvaret fra Virke Dagligvare her.