Høringssvar i anledning ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon (ips)

Virke inkasso har avgitt høringssvar i anledning regjeringens nye ordning for individuell pensjonssparing med skattefordel. Hele høringssvaret kan leses her.

Hele høringssvaret kan leses her.