Høringssvar i forbindelse med ny personopplysningslov

Publisert:

16.oktober avga Virke inkasso høringssvar i forbindelse med ny personopplysningslov.

En mann og en dame snakker på kontor

I høringssvaret redegjøres det for betydningen av den norske inkassobransjen før man peker på utfordringene som behandlingsgrunnlagene i forordningens artikkel 6 medfører for næringen. Gjennom høringssvaret viser det også til behovet for å ta hensyn til kredittopplysningsvirksomhet i ny personopplysningslov.

Det er Virke inkassos lovutvalg ved Børre Sig. Bratsberg og Hanne Riksheim som har ført høringssvaret i pennen. Arbeidet med høringssvaret inngår som del av lovutvalgets arbeid med å forberede inkassobransjen på ny personopplysningslov. Hele høringssvaret kan leses her:

Det gjøres oppmerksom på at Hovedorganisasjonen Virke også har avgitt høringssvar i anledning ny personopplysningslov. Gjennom dette høringssvaret gis det støtte og gjøres det henvisninger til Virke inkassos høringssvar.

Se høringssvaret her.