Høyesterett avviste sak

Publisert:

En assisterende butikksjef i en dagligvarekjede i Oslo gikk i 2010 til sak mot sin tidligere arbeidsgiver. Grunnen var at hun ikke hadde mottatt overtidsbetaling for de timene hun på eget initiativ hadde jobbet utover sin normale arbeidstid. Hun krevde derfor en del av kjedens overskudd.

Til tross for at hun ikke kunne dokumentere timene hun hadde jobbet, aksepterte arbeidsgiver før saken ble behandlet i tingretten at hun skulle få utbetalt noe overtidsbetaling.  Men arbeidstaker var ikke fornøyd med dette og krevde først og fremst at kjeden skulle avstå en del av overskuddet til henne.

Verken tingretten eller lagmannsretten var enig i dette og mente at kompensasjon for alt arbeid utover normal arbeidstid skal gis i form av overtidsbetaling. Lagmannsretten forhøyet overtidsbetalingen noe, men verken tingretten eller lagmannsretten ga henne medhold i at hun hadde krav på en andel av kjedens overskudd. Arbeidstaker ga seg imidlertid ikke og anket saken til Høyesterett, som nå har avvist å behandle saken.

Selv om arbeidstaker fikk noe mer overtidsbetaling i lagmannsretten enn det arbeidsgiver hadde tilbudt, sitter hun igjen med regningen til sin egen advokat som langt overstiger dette beløpet.