Hva er Consulting Norge?

Publisert:

Consulting Norge er en egen bransjeforening rettet mot mangement og strategisk IT-rådgivning. Foreningen er en integrert del av Virke.

  • Virkes vedtekter gjelder i utgangspunktet også for foreningen – dog ikke på områder hvor foreningen utarbeider egne vedtekter. Foreningens vedtekter må godkjennes av Virke, v/Direktør Kunnskap og teknologi.
  • Foreningen har eget Styre.
  • Representant fra Virke har møterett i styret.
  • Alt politisk påvirkningsarbeid gjøres i samarbeid med Virke.
  • Foreningens ”daglig ledelse” utføres av Virke-utnevnt person.   
  • Ethvert medlem forplikter seg til statistikkbidrag – dvs bidra med statistikk til foreningen (arbeidet utføres i regi av Virke) som skal bidra til å posisjonere bransjen utad.
  • Virke Direktør samt Styreleder er eneste talspersoner på vegne av foreningen.
  • Enhver norsk virksomhet samt datterselskaber og filialer av utenlandskevirksomheter kan opptas som medlem av foreningen.
  • Foreningen er også åpen for avdelinger i en organisasjon eller virksomhet som er operativ i Norge.