Hva er Consulting Norge

Publisert:

 • Consulting Norge er en egen bransjeforening rettet mot mangement og strategisk IT-rådgivning. Foreningen er en integrert del av Virke.
 • Medlemmer i foreningen vil kunne velge medlemsstatus i Consulting Norge; fullverdig medlemskap (inkludert alle Virkes tjenester) eller assosiert medlemskap.
 • Virkes vedtekter gjelder i utgangspunktet også for foreningen – dog ikke på områder hvor foreningen utarbeider egne vedtekter. Foreningens vedtekter må godkjennes av Virke, v/Direktør Kunnskap og teknologi.
 • Foreningen har eget Styre. Styret velges for en 2-års periode, med mulighet for gjenvalg (en periode).
 • Representant fra Virke har møterett i styret.
 • Alt politisk påvirkningsarbeid gjøres i samarbeid med Virke.
 • Foreningens ”daglig ledelse” utføres av Virke-utnevnt person.   
 • Ethvert medlem forplikter seg til statistikkbidrag – dvs bidra med statistikk til foreningen (arbeidet utføres i regi av Virke) som skal bidra til å posisjonere bransjen utad.
 • Virke Direktør samt Styreleder er eneste talspersoner på vegne av foreningen
 • Enhver norsk virksomhet samt datterselskaber og filialer av utenlandskevirksomheter kan opptas som medlem av foreningen.
 • Foreningen er også åpen for avdelinger i en organisasjon eller virksomhet som er operativ i Norge.