Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Publisert:

Byggevaremarkedet er et omfattende marked som består av de aller fleste produkter som skal bygges inn i bygninger og anlegg, alt fra trevirke, betong, stål, isolasjonsprodukter, bjelker, dører, vinduer og vvs-produkter.

Etter 1. juli 2013 blir det endring i reglene som regulerer produktdokumentasjon av byggevarer, som følge av implementeringen av den nye byggevareforordningen. Byggevarforordningen kommer til å erstatte byggevaredirektivet, som ble implementert i byggteknisk forskrift i 1995.

Den nedlastbare orienteringen gir deg svar på sentrale spørsmål rundt den nye byggevareforordningen og det nye nasjonale kravet til dokumentasjon av byggevarer som ikke er CE-merket.

Du kan lese mer på Dibks nettsider.