Hva må du vite om fremtidens betalingsløsninger?

Publisert:

Betalingsmarkedet er i sterk endring. Digitaliseringen gir grunnlag for nye innovative løsninger samtidig som nye reguleringer gjør det lettere for nye aktører å komme inn på markedet. 19. april inviterer Virke til frokostseminar for å gi deg innsikt i hva din virksomhet må vite for å kunne skape så enkel og sømløs betalingsløsning for dine kunder.

Dame betaler med mobilen
Betalingsmarkedet er i sterk endring - og nye aktører kommer raskt på banen.

Kontanter og kortbetaling er på vei ut. Fremtidens betalingsløsninger er mer virtuelle enn det vi kjenner til i dag. Bare i løpet av 2017 vil det være mulig for alle med en nyere smarttelefon å betale med mobilen i store deler av norsk handel.

– Vi opplever at kundene etterspør en så enkel og sømløs betalingstjeneste som mulig, ikke bare ved kjøp av varer i butikken, men også ved kjøp av reiser og andre tjenestetilbud, kommenterer Harald J. Andersen, politisk direktør i Virke.

Nye samarbeidsrelasjoner skaper muligheter

Driveren bak utviklingen er i stor grad digitaliseringsbølgen vi når står overfor – og med det får vi også stadig flere nye aktører inn på markedet. RetailPayment, som eies av NorgesGruppen og Coop, så dagens lys sommeren 2016, og har som mål å utvikle helt nye mobilbetalingsløsninger for retailmarkedet. Samtidig har det som opprinnelig var DNB-eide Vipps nå fått med seg over 100 banker inn på eiersiden. Sammen ønsker de å levere de enkleste og mest nyskapende betalingstjenestene til norske privatpersoner og bedrifter.

– Innovasjonstakten er høy i markedet, og det er klart at Vipps-samarbeidet vil kunne gi store effektivitetsgevinster. Samtidig har det også et konkurransepolitisk element i seg, ved at man får én stor aktør som leverandør av en betalingskanal for brukerne. Derfor følger vi i Virke, som representant for handelen og tjenesteytende næringer, de endringene som skjer i betalingsmarkedet tett, sier Andersen.

Og nytt regelverk fører til endringer

Utviklingen i Norge nå må sees i lys av det nye EU-direktivet om betalingsløsninger som kommer i 2018, som går under navnet PSD2. Den nye reguleringen vil legger til rette for en sterk økning av nye tilbydere på flere områder. Det innebærer også at om kundene er villige til å prøve konkurrerende løsninger, kan det komme en rekke nye spillere på banen i det norske markedet for betalingsformidling, inkludert giganter som Facebook og Google.

De som vinner kampen om fremtidens betalingskunde i fremtiden har en grunnleggende forståelse av kundebehov, og klarer å skape attraktive kundefordeler og tilby nyttige tjenester som gjør det enda enklere for kundene å styre sine økonomiske forhold.

Hva betyr det for Virkes medlemmer?

– Konkurransen i betalingsmarkedet vil fremover være global, og det er klart at det er mye å sette seg inn i for de som fremover skal selge varer og tjenester. Med dette frokostseminaret ønsker vi å sette søkelyset på de store endringene, og bidra til at våre medlemmer har god kunnskap i bunn når viktige beslutninger skal tas fremover, sier Andersen.