Hvem lager det beste verktøyet for boligeiere?

Publisert:

​​Direktoratet for byggkvalitet ønsker ideer om hvordan boligeiere kan ta gode investeringsbeslutninger.

Direktoratet for byggkvalitet arrangerer idé- og konseptkonkurranse om hvordan boligeiere kan få hjelp til å ta gode investeringsbeslutninger for egen bolig.

Norske boligeiere har ofte lav, formell kunnskap om bygg, samtidig som de er svært opptatt av å forbedre egen bolig og øke verdien av den.  I dag finnes det lite informasjon om hvilke investeringer det lønner seg å ta. 


Vil øke kunnskapsnivået

Med konkurransen håper direktoratet å få konkrete forslag til ideer og konsepter på hvordan informasjonsbehovet kan dekkes, og hvordan boligeiere kan øke sin kunnskap på området. - Vi vet at boligeiernes kunnskap om bygg ofte er begrenset, og tror at verktøy kan være svært nyttig når denne gruppen skal gjøre investeringer i egen bolig, sier senioringeniør Rose Byrkjeland i direktoratet.


Vil starte med ideutvikling

Direktoratet vil bidra til at markedet utvikler verktøy som hjelper boligeieren og engangsbyggherren. Konkurransen retter seg først og fremst mot nettstedsutviklere, men er åpen for alle. - Vi ser for oss at utvikling av et verktøy vil gå over lengre tid og at det er naturlig å starte med idéutvikling. Direktoratet inviterer derfor til konkurranse om de beste ideene og hvordan disse kan realiseres. - Med konkurransen håper direktoratet å være pådriver og stimulere til å starte utviklingen av hjelpemidler for boligeiere. Det er markedsaktørene som selv skal utvikle og eie verktøyene, ikke direktoratet, sier Byrkjeland.

De tre beste ideene premieres med inntil 150.000 kroner.

Kontaktperson: senioringeniør

Les mer på DiBks hjemmesider