Hvileår for møbelimporten

Publisert:

Etter tre år med vekst ble 2013 et lite hvileår for møbelimporten. Ifølge SSB importerte vi møbler for 12 221 millioner kroner, bare 4 millioner mer enn i 2012. Ser vi derimot på de siste 25 årene har importen av møbler og deler til møbler økt med 271 prosent, fra 3 293 millioner i 1988.

Dette viser tall som Kvarud Analyse har utarbeidet på vegne av Virke. De siste fem årene har importen økt med kun 7,5 prosent. Det er særlig nedgangen i 2009 som er årsaken til dette.

– Den økte importen har delvis sammenheng med at vi blir flere her i landet, og dermed øker også etterspørselen. Økt kjøpekraft er også en faktor som bidrar til å trekke opp importen, sier direktør for Virke Faghandel, Ingrid Thinn Bjerke.

Over 80 prosent av møbelimporten kommer fra Europa. Men de senere år har vi sett en klar vridning mot mot Asia. Mens importen fra Europa de siste 25 årene har økt med 209 prosent, har den økt med hele 2953 prosent fra Asia, og spesialt fra Kina/Hong Kong og Vietnam.

– Kvaliteten på møblene som importeres fra Asia holder høy kvalitet og er ofte rimelige i pris. Derfor kan vi også bytte møbler oftere. Man er ikke så opptatt hvor møblene kommer fra, så lenge det tilfredsstiller våre ønsker når det gjelder farge, form og altså pris, sier Bjerke.

Tross en nedgang på 10 prosent er fortsatt Sverige det landet vi importerer mest møbler fra, med 25 prosent av totalimporten. Deretter følger Danmark og Kina på henholdsvis 18 og 14 prosent.

Importen svinger i takt med butikksalget

Det er et godt samsvar mellom utviklingen i møbelimporten og møbelbutikkenes omsetning. Svingningene i møbelimporten er riktignok noe større enn i svingningene i omsetningen i butikkhandelen, men trenden er den samme.

– Det betyr at det selges mye importmøbler i stedet for norskproduserte møbler. Det er vanskelig å si hvorfor, men det kan nok ha en sammenheng med prisen på varene, sier Bjerke.

Importen av soveromsmøbler har økt mest

De siste 25 årene har det vært størst prosentvis vekst i importen av sengebunner, sengeutstyr og lignende, med 616 prosent. Importen av sittemøbler, soveromsmøbler og "andre møbler" har økt omtrent like mye. Importen av sittemøbler og kjøkkenmøbler har økt betydelig etter finanskrisen, mens importen av kontormøbler og "andre møbler" enda ikke har kommet opp på samme nivå som før krisen.