Ideelle i barnevern og pensjon - gjennomslag for Virke

Publisert:

​Stortinget fattet 13. november et svært positivt vedtak om ideelle aktører i barnevernet og historiske pensjonskostnader. Regjeringen og Stortinget har lyttet til Virke i denne saken.

​Regjeringspartiene stemte sammen med KrF og Venstre i et stortingsvedtak som sier at de historiske pensjonskostnadene i ideell sektor må avklares før det kan kjøres konkurranse mellom ideelle og kommersielle aktører i barnevernet. Vedtaket sier også at regjeringen skal bruke langsiktige kontrakter når nye avtaler inngås. Stortinget sier også at det i 2015 skal utlyses ny konkurranse, kun for ideelle aktører, med langsiktige avtaler, dersom pensjonssaken ikke løses. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet de grønne stemte for forslagene. Stortinget understreker dermed behovet for å avklare en permanent løsning. Vedtaket er også en erkjennelse av at regjeringen og Stortinget erkjenner alvoret i denne saken.

Virke har jobbet lenge med å finne en løsning på pensjonsutfordringene i ideell sektor. Virke er kjent med at regjeringen jobber med å finne en løsning på denne saken. Virke har bidratt til dette arbeidet, vi har levert tre store utredninger som i sum foreslår hvordan dette kan løses. Utredningene definerer problemstillingen som viser hvordan historiske pensjonskostnader er en konkurranseulempe, vi har utredet forslag til en løsning, og vi har utredet EØS-rettslig mulighetsrom.  – Pensjonssaken er den viktigste saken for ideell sektor i dag sier Torbjørg Aalborg i Virke. – Dersom denne saken løses vil dette være det viktigste bidraget til at ideell sektor beholder sin egenart, har kontroll over egen økonomi og kan selv velge sine strategiske satsinger. 

Virke vil i oppfølgingen av dette ha en konstruktiv dialog med regjeringen, Stortinget og  Bufdir.

Stortingets innstilling

Vedtak

Oversikt votering