Ideelle sykehjem i rettsak - Virke partshjelper

Publisert:

I mai 2012 gav Oslo tingrett tre ideelle sykehjem medhold i at Oslo kommune skal dekke deler av virksomhetens pensjonskostnader. Oslo kommune har anket dommen, og ved behandlingen i Borgarting lagmannsrett har Virke trådt inn i saken som partshjelper til støtte for sykehjemmene.

​Dommen innebærer at kommunen plikter å betale utgiftene for oppregulering av pensjonsrettighetene som er opparbeidet mens sykehjemmene har drevet sykehjemsvirksomhet for kommunen.

Høsten 2011 gikk de tre ideelle sykehjemmene, Norberghjemmet, Frognerhjemmet og Sagenehjemmet til sak mot Oslo kommune. Sykehjemmene som har drevet på oppdrag for Oslo kommune, det eldste tilbake til 1

915,  har til sammen i underkant av 200 sykehjemsplasser og rundt 30 dagplasser.

Oslo Tingrett gav de tre sykehjemmene medhold på alle punkt. Oslo kommune ble dømt til å betale sykehjemmenes utgifter til fremtidig reguleringspremie samt  tilbakebetale tilsvarende utgifter på omtrent 12 millioner  kroner. Kommunen ble også pålagt å dekke saksomkostninger på nærmere 700 000 kroner.

Saken reiser flere spørsmål, men det er særlig rekkevidden av kommunens lovpålagte finansieringsansvar for sykehjemstjenester, og at dette ansvaret omfatter fremtidige reguleringskostnader, som Virke vil fokusere på.

Prosessfullmektig for sykehjemmene er advokat Anne Marie Due fra advokatfirmaet Hjort. Virke er representert ved advokat Jon Fors-Skjæveland og forhandlingssjef Trine Lise Wefald. Fagforbundet har også engasjert seg i saken til støtte for sykehjemmet, og er representert ved advokat Børge Benum.

Oppstart av saken er mandag 27. januar og hele uken er satt av til behandlingen.