Ideelle virksomheter innen helse og sosial

Virke vil politisk og juridisk fremme ideelle virksomheters sentrale plass i samfunnet. Ideelle virksomheter er en betydelig aktør som er representert i alle styrer/råd i Virke

  • Virke driver utstrakt politisk påvirkningsarbeid for ideelle aktører i tett dialog med medlemmene.
  • Virke er avtalepartner i Samarbeidsavtalen mellom ideell sektor og Regjeringen
  • Virke har opprettet et eget styre for Virke Ideell for å drive en spisset og målrettet påvirkningsarbeid
  • Virke har erfarne rådgivere innen arbeidsrett/HR og forretningsjus som kan ideell sektor.
  • Virke har ulike arenaer for treff for ledere, herunder Lederkonferansen, frokostmøter, møter om aktuelle politiske saker
  • Virke har særlig kompetanse på pensjonsspørsmål knyttet til ideell sektor, og arbeider på lang og kort sikt med mer langsiktighet, forutsigbarhet og rettferdighet knyttet til disse kostnadene
  • Flere nettverk for ledere

Samarbeidsavtalen ble undertegnet av Regjeringen og Virke 3. okt 2012, og Virke vil følge tett opp. Det skal gjennomføres dialogmøter med Regjeringen 1 - 2 ganger i året, og avtalen skal evalueres senest etter 4 år.