Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo

Publisert:

Institutt for samfunnsforskning (ISF), gav høsten 2016 ut en rapport med ovennevnte navn. Rapporten er en oversikt over hvor mange Oslo-ungdommer i alderen 13-19 år som driver med organisert idrett og som driver med ulike idrettsaktiviteter.

Ung mann på treningssenter

Rapporten bruker data fra ungdataundersøkelsen Ung i Oslo 2015 – hvor 24 000 skoleelever deltok.

Ved lanseringen hadde man stort fokus på den høye deltakelsen i barneidretten og det store frafallet i ungdomsidretten, samt at idretten ikke fanger opp ungdom med minoritetsbakgrunn.

Det er et underkommunisert faktum at ungdom er aktive, men på andre arenaer enn i idrettslag. En stor andel ungdom trener på treningssentre og på egen hånd. I et samfunnsperspektiv bør man være forøyd med at ungdom er aktive, uansett arena og bakgrunn.

Figur: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo

Kilde:
Ødegård, Bakken og Strandbu: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo. Barrierer, frafall og endringer over tid. ISF 2016-7.