IHRSAs trendrapport 2012

IHRSA (The International health, Racquet & Sportsclub Association) presenterte nylig en rapport over det vurderer som de 10 største internasjonale treningstrendene IHRSAs trendrapport 2012 finner du her.