Ikke god nok bruk av Husbanken

Publisert:

​Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2017 å kun gi investeringstilskudd til prosjekter som  øker antallet omsorgsplasser i kommunene. 

​Virke mener dette er en feilprioritering. Tilskuddet må gis til rehabilitering og ombygging av eksisterende bygningsmasse på lik linje med investeringer i nybygg.

Dette gjelder mange sykehjem og omsorgsboliger som trenger oppgradering for å holde nødvendig standard. Virke tar opp dette i høringene om statsbudsjettet denne høsten og i en rekke møter med politikere.

Vi understreker at hoveddelen av tilgjengelig bygningsmasse allerede er bygget og at det er viktig å oppgradere denne til å tilfredsstille moderne krav, fremfor å låse tilskuddet til kun å bygge nye omsorgsboliger. Virke vil også be om et enklere regelverk for tildeling av tilskudd til ideelle som vil investere i omsorgsboliger fremover.