Ikke tilfredsstillende konkurranse i meierimarkedet

Publisert:

En rapport utarbeidet av et utvalg professorer slår fast at konkurranseutviklingen i meierimarkedet ikke er tilfredsstillende. – Stortingets vedtak om at det skal være konkurranse i dette markedet må følges opp, sier direktør Harald J. Andersen i Virke.

– Det har ikke blitt mer konkurranse i meierimarkedet, og det er ingen tegn til bedring, sier professor Trond Bjørnenak. Sammen med professoreneNils-Henrik Mørch von der Fehr, Espen R Moen og Christian Riis har han skrevet rapporten ”Plan eller marked”.

I rapporten oppsummerer de situasjonen slik:

”Det har ikke vært noen egentlige nyetableringer i perioden, og TINE møter konkurranse bare fra tre aktører, Normilk, Synnøve Finden og Q-meieriene. På tørrmelkmarkedet har det i realiteten ikke skjedd noe; Normilk produserer jevnt og trutt for full kapasitet, tilsynelatende uten ambisjoner om å utfordre TINE ytterligere. På ostemarkedet er Synnøve Finden i klar tilbakegang; selskapets merkevare taper terreng, selskapet investerer lite, og det er i stor grad blitt en leverandør av dagligvarekjedenes egne merkevarer, i det nederste sjiktet både når det gjelder verdi og kvalitet. Det eneste lille lyspunktet måtte være Q-meieriene, som har introdusert enkelte nye produkter og økt produksjonen noe, men har investert lite. TINE derimot, investerer tungt, vokser og synes å ha en sterkere stilling enn på lenge.”

Utvalget går i rette med Statens landbruksforvaltnings konklusjon om at konkurransen utvikler seg tilfredsstillende.

”Det er vanskelig å se at denne situasjonen kan karakteriseres med at "konkurransen ... utvikler seg tilfredsstillende", eller at man har lykkes med å stille TINE" overfor en strengere økonomisk akkord innenfor prisutjevningen relativt til andre aktører". Det er i hvert fall sikkert at Stortingets mål om "økt aktivitet, konkurranse og mangfold i markedet" ikke er oppfylt”, heter det i rapporten.

Også Konkurransetilsynet er bekymret over konkurransen i meierimarkedet. På frokostmøtet hos Virke 21. mai påpekte avdelingsleder Magnus Gabrielsen at Tine fortsatt er dominerende aktør og at situasjonen har vært mer eller mindre låst siden 2006.

Virke deler konkurransetilsynets bekymring for at konkurransen i meierimarkedet blir stadig svakere og at vi går mot en nærmest ren monopoltilstand.

– Myndighetene må nå på banen og gi Konkurransetilsynet reelt mandat til å sikre Tines konkurrenter tilgang på melkeråvare til riktig pris. Dette fungerer i dag tilfredsstillende i telemarkedet under Post- og teletilsynets oppsyn. Det er ingen grunn til at vi ikke kan få til det samme i melkemarkedet, sier Harald J. Andersen.

Les Magnus Gabrielsens presentajon her.

Les Trond Bjørnenaks presentasjon her.