Import av modulbygg presser byggevarehandelen

Publisert:

Veksten i byggevarehandelen ble svakere i 2013 enn ventet, og viste ved årsslutt en beskjeden oppgang på 0,3 prosent. Økt import av modulbygg og flere ferdighus trekkes i Virkes markedskommentar for byggevarehandelen frem som viktige forklaringer på fjorårets markedsutvikling.

Markedskommentaren bygger på månedlig omsetningsrapportering fra ni av landets ledende byggevarekjeder. I tillegg er det gjennomført samtaler med representanter for bransjen. Det er også benyttet statistikk fra SSB og Prognosesenteret. Markedskommentaren viser en oppgang i proffmarkedet på 0,4 prosent fra 2012 til 2013. For privatmarkedet var omsetningsveksten på 0,2 prosent. Dette var klart svakere enn forventet sammenlignet med Virkes prognoser ved inngangen til året.

Bransjeanalytiker i Virke, Iman Winkelman, mener fjorårets markedsutvikling isolert sett var svak. Samtidig var utviklingen akseptabel i et lengre tidsperspektiv.

– Fjorårets vekst var svak sammenlignet med 2012. Samtidig var 2012 et spesielt godt år, og en ensidig sammenligning med fjoråret kan derfor gi et noe misvisende bilde av utviklingen, sier han.

Uro på boligmarkedet

I markedskommentaren trekker Winkelman frem utviklingen i boligmarkedet som en viktig faktor for omsetningsutviklingen i markedet for byggevarer. Uroen på boligmarkedet påvirket imidlertid bare delvis byggevareomsetningen i 2013, gjennom at markedsendringer på boligmarkedet først og fremst får konsekvenser for planlagte ikke-påbegynte prosjekter som utsettes ved sviktende salg. Igangsatte prosjekter fullføres imidlertid. Det tar derfor tid før markedsuro i sluttmarkedet får full effekt i byggevaremarkedet.

I en kommentar til bygg.no påpeker Winkelman dessuten at det først og fremst var leilighetsmarkedet som ble rammet av redusert etterspørsel og fallende priser.

– Utviklingen for eneboliger og delte boliger var positiv gjennom fjoråret, og det er til denne type boliger som byggevarekjedene først og fremst omsetter varer, sier han.

Økt modulimport

I markedskommentaren fremheves det at økt innslag av ferdighus og modulbygging i markedet som en viktig forklaringsfaktor for at omsetningen i byggevarehandelen utviklet seg svakere enn forventet i fjor.

– Drevet av høyt norsk kostnadsnivå, svak produktivitetsutvikling, sterk kronekurs samt økt forståelse for norske forhold hos leverandørene, økte importen av ferdigelementer til hus og hyttebygging med 25 prosent i fjor til et rekordnivå på drøyt 3,1 milliarder kroner. Slik økt utenlandsk boligproduksjon svekker byggevarekjedenes eksponering mot boligmarkedet. Tilsvarende vil også økt grad av innenlandsk ferdighusproduksjon bidra til at lokale proffkunders etterspørsel etter byggevarer går ned, sier Winkelman til bygg.no.

Les hele artikkelen på bygg.no.