Incentivordning lønnsom for Norge

Publisert:

Et notat utarbeidet på oppdrag for LO, Norsk Industri og Virke slår fast at staten vil tjene på en incentivordning for film- og TV-produksjon.

​Notatet er utarbeidet av sosialøkonom Ronald Fagernes, og gjennomgår en utredning fra Oslo Economics som er til høring fra Kulturdepartementet.

I notatet slår Fagernes blant annet fast følgende:
"Norsk film- og TV-bransje har en betydelig ledig produksjonskapasitet som kan komme til anvendelse dersom Norge innfører en incentivordning på linje med en rekke andre land. I tillegg til selve innspillingen kommer direkte og indirekte inntektsgivende aktiviteter som øker statens skatte- og avgiftsgrunnlag. I andre land som har innført en slik ordning, er skatteprovenyet fra den økte aktiviteten høyere enn statens utgifter til ordningen."

Virkes direktør for reiseliv og kultur Hilde Charlotte Solheim er glad for innspillet.

- Det rimer ikke at incentivordninger skal lønne seg for mange titalls andre land, blant annet 27 land bare i Europa, men ikke i Norge. Film- og TV-bransjen er et av de få områdene som har fått varig tillatelse til denne typen støtte i EU- og EØS-området, på grunn av sterk internasjonal konkurranse. Nå er det det på tide at Norge kommer etter og benytter seg av denne muligheten, sier Solheim.

Hun mener Regjeringen må løfte saken om incentivordning ut av Filmmeldingen:

- Dette er ikke filmpolitikk, men næringspolitikk som vil gjøre det mulig for internasjonalt konkurranseutsatt film- og TV-industri å produsere i Norge. Incentivordning er ikke en erstatning for filmpolitikken, men et supplement som treffer andre deler av sektoren.

Solheim mener det haster å få en løsning på saken

- Årlig flagges stadig mer film og TV-produksjon ut fra Norge, og listen over tapte internasjonale produksjoner vokser. Det hører ikke noe sted hjemme om Harld Zwart skal filme historien om Jan Baalsrud på New Zealand!

Se NRK Søndagsrevyens reportasje om saken; fordi Norge ikke har incentivordning.

Les hele notatet om inventivordning her.

Se også hva norske Hollywood-regisører sier om saken: