Virke Incoming

Kofferter på bånd

De innkommende reiseoperatørene er organisert i Virke, et bransjefelleskap som tidligere het Norske Innkommende Reisearrangørers forening (NIR). I reiselivet omtales denne delen av bransjen som regel som Incoming.

Incoming er bedrifter som er ute i internasjonale markeder og selger pakkede reiser Norge til utenlandske kunder. Kundene kan være utenlandske reisebyråer, turoperatører eller firmaer som planlegger møte-/incentivreiser til Norge. Incoming selger tradisjonelt gruppereiser, men det er stadig vanligere at individuelle turister (Foreign individual traveler, FIT) bruker en innkommende turoperatør til å sette sammen en reise i Norge. Felles for incoming er at de setter sammen nasjonale "produkter" som transport, overnatting, måltider og opplevelser i en ferdig pakket reise. Mange utenlandske turoperatører gjør det samme, spesielt for Incoming er at selskapet har en representasjon i Norge, noe som gjør at denne delen av bransjen har et langsiktig engasjement i norsk reiseliv. Incoming-bransjen er spesialisert, ulike aktører opererer i ulike markeder globalt og er spesialisert i forskjellige segmenter, som ferie/fritid (inkludert grupper og FIT), møte og inventiv - MICE, cruise og destination management company (DMC).

Som innkjøpere av et bredt spekter av norske produkter, og med representasjon de fleste av markedene norsk reiseliv henvender seg til internasjonalt, har Incoming-brnajsen en unik markeds- og produktkunnskap om norsk reiseliv som bransjen ønsker å dele med myndigheter som er opptatt av reiselivsutvikling og med reiselivsbedrifter, opplevelses- og aktivitetsbedrifter, kulturbedrifter og matprodusenter som ønsker å satse i det internasjonale markeder. Dette er en prioritert oppgave for arbeidsgruppen i Virke Incoming.

I 2012 ble det startet et samarbeidsprosjekt mellom Innovasjon Norge og Virke, for å styrke samarbeidet med de norske incomingoperatørene.  I dag deltar i tillegg også HANEN, NCE Tourism - Fjord Norway, NordNorsk Reiseliv AS og Trøndelag Reiseliv AS. Heyerdahl Refsum AS er engasjert for å ivareta prosjektledelsen.

Gjennom incoming-prosjektet arrangerer vi årlige fagdager og studieturer spesielt tilrettelagt for incoming-bransjen. Ta kontakt med Direktør for Reise Norge i Virke dersom du ønsker mer informasjon eller er incoming-bedrift som ønsker å bli medlem av Virke.

Gjennom incoming-prosjektet har vi utarbeidet temahefter med relevant innhold:

Mer om

  1. Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste
  2. Spørsmål og svar om pakkereiser
  3. Sjekklister for kontrakter mellom incomingoperatører og leverandører
  4. Norske mattradisjoner