Informasjon fra Virkes barnehagedag

Publisert:

​Virkes medlemmer innen barnehagesektoren møttes denne uken til en dag med faglig påfyll og gjensidig erfaringsutveksling. Et viktig tema på Virkes barnehagedag høsten 2015 var regjeringens forslag til ny finansieringsmodell for ikke-kommunale barnehager. Tariff og ny arbeidsmiljølov stod også på dagsorden.   

​Virkes barnehagedag er et tilbud til alle Virkes medlemmer innen barnehagesektoren. Gjennom samlingen den 14.oktober ble det satt fokus på følgende områder:

 • Relevante tariffbestemmelser for barnehagesektoren

  v/ Virkes forhandlingssjef Geir Waage-Aurdal

 • Ny arbeidsmiljølov og ny likestillingsmelding

  v/ Virkes seniorrådgiver Stian Sigurdsen og rådgiver Anette Pollen

 • Nytt fra Kunnskapsdepartementet / Regjeringens finansieringsmodell

  v/ Mattias Nissen-Meyer, Kunnskapsdepartementet

 • Virkes politiske arbeid ovenfor barnehagesektoren

  v/ Virkes direktør for samfunnskontakt Jarle Hammerstad

 • Barnehager og moms – fallgruver og læringspunkter

  v/ Advokat Marit Barth, PWC

 • Virkes bransjearbeid

  v/ Direktør for Virke KTU Alisdair Munro

Direktør for Virke kunnskap, teknologi og utdanning Alisdair Munro er godt fornøyd med høstens samling og gleder seg over godt oppmøte og stort engasjement blant deltakerne. Samtidig er han tydelig på at Virke er svært opptatt av de ikke-kommunale barnehagenes rammevilkår:

- Virke har gjennom flere år jobbet for at offentlige og private aktører skal ha samme rammevilkår. Dette gjelder også på området for barnehager, der vi gjennom våren har jobbet med å utforme et fyldig høringssvar i anledningen regjeringens forslag til ny finansieringsmodell Vi er skuffet over at det nå viser seg at regjeringen velger å videreføre dagens modell med kommunal sats. Samtidig er vi tilfreds med at barnehager med særlig høye pensjonsutgifter gis anledning til å søke om kompensasjon for disse, sier Munro.

Virkes utspill i anledning regjeringens beslutning om ny finansieringsmodell i barnehagesektoren kan leses her.

Munro sier Virke kommer til å følge opp regjeringens nye forslag til finansieringsmodell tett, og ser frem til videre dialog med de ikke-kommunale barnehagene i forbindelse med identifisering av eventuelle utfordringer som oppstår i forbindelse med implementeringen av ny finansieringsmodell.

Presentasjonene fra Virkes barnehagedag 14.oktober finner du her: